فرماندهِ نیکی‌ها

فرماندهِ نیکی‌ها

همه جوره اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه. اصن از اون‌ور دنیا باید بتونه این‌ورش و درست کنه؛ امام جماعته ها، برگ چغندر که نیس!

اشتراک در RSS - نهی از منکر