فرماندهِ نیکی‌ها

فرماندهِ نیکی‌ها

همه جوره اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه. اصن از اون‌ور دنیا باید بتونه این‌ورش و درست کنه؛ امام جماعته ها، برگ چغندر که نیس!

چه معنی داره نماز تکی؟

چه معنی داره نماز تکی؟

انقدر با حال باشه که اگر امام جناعت نیومد ملت پشتش وایسن نماز بخونن. اصن چه معنی داره نماز تکی

اشتراک در RSS - بچه مسجدی باس