فرماندهِ نیکی‌ها

فرماندهِ نیکی‌ها

همه جوره اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه. اصن از اون‌ور دنیا باید بتونه این‌ورش و درست کنه؛ امام جماعته ها، برگ چغندر که نیس!

نمک آشتی

نمک آشتی

دنبال آشتی دادن ملت باشه. یه جورایی دستش چسب داشته باشه برای چسبوندن مومنین به همدیگه. چه معنی داره تو محله مسلمونا کسی از کسی دلخور باشه؟

نوک پیکان انقلاب

نوک پیکان انقلاب

انقلابی‌ترین آدم محل باشه. نه از این محافظه‌کارا که هیچ وقت حاضر نیستن واسه انقلاب هزینه کنن. اصن امام جماعت غیرانقلابی مثل سرباز بی‌تفنگ می‌مونه!

سنگ صبور مشکل گشا

سنگ صبور مشکل گشا

تو مسجد یه دفتر داشته باشه واس خاطر مردم. که هی آدما بیان و برن و کارشون راه بیفته. هر چی باشه مردم ولی نعمت‌ن دیگه.

تخس کردن مسئولیت‌ها

تخس کردن مسئولیت‌ها

مسئولیت‌ها رو بین نوجوونا و جوونا تخس کنه تا هم جلد؟؟ مسجد بشن، هم آینده مسجد تضمین بشه

سرکشی به خانواده های شهدا و جانبازان

سرکشی به خانواده های شهدا و جانبازان

دید و بازدید از خانواده شهدا و جانبازان گل سرسبد برنامه‌هاش باشه. یه جورایی اگه پسر شهید رو ندید، خیال کنه پسر خودشو ندیده.

اشتراک در RSS - امام جماعت