آهنربای جذاب

آهنربای جذاب

بچه مسجدی باس آهنربا باشه همچی که داره میاد مسجد شصتاد تا بچه مچه قد و نبم و قد بچسبن بهش

چش پاکی

چش پاکی

بچه مسجدی باس یه جوری چش پاک باشه که باباهای محل خودشون رو بکش برا به غلامی گرفتن ابن دادا!

گوش به زنگ اذون

گوش به زنگ اذون

بچه مسجدی باس گوش به زنگ ادون باشه همچی که اذون گفتن جلدی کرکر رو بکش پایین و با علی کنم

برچسب ها: 

دس به جیب

دس به جیب

بچه مسجدی باس دس به جیب باشه که اگه کسی نقدی کمک خواست فرتی تقدیمش کنه نه اینکه مث خسیسا پشت چش نازک کنه بگه نمی‌شناسم

برچسب ها: 

جنم بچه مسجدی

جنم بچه مسجدی

یه طوری جنم داشته باشه که لات ماتای محل جلوش زرد کنن نه مث این بچه سوسولای مثبت کلاش پشم نداشته باشه، اه!

اخم و تخم ممنوعه

اخم و تخم ممنوعه

خنوه رو به لباش بدوزه هر چی‌ام غم و غصه داره غورت بده بره پایین. تو مسجد اخم و تخم ممنوعه خو...

برچسب ها: 

سیاست بچه مسجدی

سیاست بچه مسجدی

بچه مسجدی باس سر و گوشش بجنبه نه مث این خشکه مذهبیا ببو گلابی باشه

برچسب ها: 

شاخ به شاخ شدن با گناه

شاخ به شاخ شدن با گناه

بچه مسجدی باس وقتی با گناه شاخ به شاخ شد زودی بپره تو مسجد دو رکعت نماز بزنه به بدن که یعنی غلط