فرماندهِ نیکی‌ها

همه جوره اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه. اصن از اون‌ور دنیا باید بتونه این‌ورش و درست کنه؛ امام جماعته ها، برگ چغندر که نیس!

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: