آشنایی و استفاده از ابزار روز

به روز باشه. این روزا دیگه کسی با چرتکه و نامه کار نمی‌کنه. آنلاین نباشی کلات پس معرکه س. پس باید کار کردن با وسائل جدید رو یاد بگیره. اینجوری با جوونا هم بهتر ارتباط ‌می‌گیره.

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: