جنم امام جماعت

امام جماعت باس جنم داشته باشه اگه اشتباهی کرد مثل مرد بیاد و تو جمع عذرخواهی کنه این طوری جوون‌ترهام ازش یاد می‌گیرن و یواش یواش اخلاقشون می‌شه مثل هلو

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: