وا کردن پای بچه ها به مسجد

امام جماعت باس هر کی نی‌نی دار شد جلدی بره پیشش و بهش تبریک بگه. اون وقت پدر و مادربچه هم که ذوق زده شدن از حاج آقا می‌خوان تو گوش بچه اذان و اقامه بگه. اینجوریه که پای بچه به مسجد وا می‌شه

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: