چاق سلامتی با همه اهل محل

امام جماعت باس از دم مسجد تا جانمازش سه ساعت طول بکشه تا برسه. چرا؟ چون می‌خواد با همه اهل محل از کوچیک تا بزرگ چاق سلامتی کنه

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: